Danh sách tác giả - Drap chống thấm

Danh sách tác giả

  • Phạm Công Sơn

    Chuyên viên IT đang là quản trị viên của nhiều website về chia sẻ kiến thức và kinh doanh, linh vực của mình là lập trình website, SEOer, hiện tại mình đang kinh doanh các sản phẩm như Ga chống thấm, đồ bộ mặc nhà và nhiều sản phẩm khác